redakcja instrukcja mapa serwisu
mała czcionka średnia czcionka duża czcionka wielkość tekstu

Wokanda

Informujemy, że aplikacja "Wokanda" stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Spraw. Nr 5 poz. 22 z późniejszymi zmianami).

W O K A N D A    E L E K T R O N I C Z N APokaż metryczkę tego dokumentu Wersja do druku
Opublikował: Maciej Badowski
Publikacja dnia: 24.06.2009
Podpisał: Maciej Badowski
Dokument z dnia: 24.06.2009
Dokument oglądany razy: 30 603

Wersje archiwalne tej strony
Ukryj metryczkę tego dokumentu Wersja do druku