redakcja instrukcja mapa serwisu
mała czcionka średnia czcionka duża czcionka wielkość tekstu

Struktura i organizacja

 I Wydział Cywilny — do rozpoznawania spraw z zakresu prawa cywilnego.
---------------------------------------------------------------------------

II Wydział Karny — do rozpoznawania spraw z zakresu prawa karnego, w tym d/s
o wykroczenia, wykroczenia skarbowe, przestępstwa skarbowe, przestępstwa ścigane
z oskarżenia prywatnego.
---------------------------------------------------------------------------

III Wydział Rodzinny i Nieletnich (sąd rodzinny) — do rozpoznawania spraw:

  •  z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego,
  • dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich,
  • dotyczących leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych,
  • należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw.

--------------------------------------------------------------------------

IV Wydział Pracy (sąd pracy) — do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy:
--------------------------------------------------------------------------

V Wydział Ksiąg Wieczystych — do prowadzenia ksiąg wieczystych oraz do innych spraw cywilnych z zakresu postępowania wieczystoksięgowego.

--------------------------------------------------------------------------Pokaż metryczkę tego dokumentu Wersja do druku
Opublikował: Iwona Skrzepińska
Publikacja dnia: 03.02.2015
Podpisał: Iwona Skrzepińska
Dokument z dnia: 28.10.2008
Dokument oglądany razy: 75 882

Wersje archiwalne tej strony
Ukryj metryczkę tego dokumentu Wersja do druku