redakcja instrukcja mapa serwisu
mała czcionka średnia czcionka duża czcionka wielkość tekstu

EPU Elektorniczne Postępowanie Upominawcze

Elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU)

         Elektroniczne postępowanie upominawcze zostało wprowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw(Dz. U. Nr 26, poz. 156 z późn. zmianami), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.
         Postępowanie to zostało unormowane w Kodeksie postępowania cywilnego
w dziale VIII zatytułowanym Postępowanie elektroniczne, rozdziale 1 Elektroniczne postępowanie upominawcze art. 50528 i następne. Jest to odrębne postępowanie przewidziane dla roszczeń pieniężnych dochodzonych w trybie powołanych powyżej przepisów.
          Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2009 r.
(Dz. U. Nr 220, poz. 1728) sądem właściwym do rozpoznawania spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym należącym do właściwości innych sądów rejonowych jest Sąd Rejonowy w Lublinie. Elektroniczne postępowanie upominawcze obsługuje XVI Wydział Cywilny Sądu Rejonowego w Lublinie

(szczegółowe informacje dotyczące procedury znajdują się na stronie internetowej
www. e-sad.gov.pl)

www.e-sad.gov.pl

(kliknij aby przejść do strony e-Sądu)

               W związku z nowelizacją przepisów Kodeksu postepowania cywilnego, dokonaną ustawą z dnia 10 maja 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 654) wprowadzone zostały nowe regulacje dotyczące stosowania nr PESEL, NIP lub KRS, a także postępowania egzekucyjnego.

Poradnik dla powoda

Poradnik dla pozwanego

Poradnik dla pełnomocnika zawodowegoPokaż metryczkę tego dokumentu Wersja do druku
Opublikował: Iwona Skrzepińska
Publikacja dnia: 09.08.2013
Podpisał: Iwona Skrzepińska
Dokument z dnia: 02.07.2010
Dokument oglądany razy: 12 626

Wersje archiwalne tej strony
Ukryj metryczkę tego dokumentu Wersja do druku