redakcja instrukcja mapa serwisu
mała czcionka średnia czcionka duża czcionka wielkość tekstu

Pokrzywdzeni przemocą

     W dniu 29 listopada 2010 r. podpisane zostało z Dyrektorem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Komendantem Głównym Policji, „Porozumienie dotyczące funkcjonowania telefonu interwencyjno- informacyjnego dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie stosowaną przez osoby uprzednio skazane za przestępstwo popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec członka rodziny działającego w ramach Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, którego przedmiotem stało się utworzenie i funkcjonowanie telefonu interwencyjno – informacyjnego.
Celem działania telefonu jest wszechstronna i skuteczna pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem.
                            Telefon interwencyjno- informacyjny – 801-12-00-02
prowadzony jest przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w ramach działającego od 15 lat Ogólnopolskiego Pogotowia
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.
Telefon funkcjonuje w opisanym powyżej charakterze od dnia 4 stycznia 2011 r.
Szczegóły dotyczące w/w telefonu dostępne są na stronie internetowej www.parpa.pl/ oraz .www.niebieskalinia.info.
Telefon interwencyjno - informacyjny umożliwi pokrzywdzonym uzyskanie wszelkiej niezbędnej pomocy psychologicznej, a przede wszystkim, w razie zaistnienia odpowiednich okoliczności, uruchomi interwencję Policji i kuratorów sądowych, dzięki którym można doprowadzić do natychmiastowej izolacji sprawcy przemocy oraz postawienia go przed sądem.

http://www.niebieskalinia.info/NL_banery.html

Informacja Ministerstwa Sprawiedliwości
dotycząca Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy PostpenitencjarnejPokaż metryczkę tego dokumentu Wersja do druku
Opublikował: Iwona Skrzepińska
Publikacja dnia: 16.02.2016
Podpisał: Iwona Skrzepińska
Dokument z dnia: 21.02.2011
Dokument oglądany razy: 6 932

Wersje archiwalne tej strony
Ukryj metryczkę tego dokumentu Wersja do druku